EVA ALLERMAN REHABKONSULT AB
Sjukgymnastik:
Efter klinisk undersökning och specifika tester erbjuder jag professionell bedömning av nedsatt funktion, smärta och arbetsförmåga samt behandling av följande tillstånd: Nack-rygg och led/ muskelbesvär. Huvudvärk. Tennisarmbåge, musarm.Yrsel.Tinnitus. Rehabilitering efter operation t.ex. rygg, axel, höft, knä, hand och fot operation .Idrottsskador. Stresshantering - helhetssyn KBT inriktning. Avslappning.
Samarbete med psykolog, Mindfulness. F A R fysisk aktivitet på recept.

Behandlingstekniker:

OMT Ortopedisk manuell terapi länk
Undersökning och behandling av akut eller långvarig smärta i rörelsesystemet, pga. nedsatt funktion i nerv, muskler eller leder (neuromusculoskelettala systemet).
OMT- är en internationell specialistutbildning som baseras på klinisk prövning och vetenskap. Inkluderar helhetssyn och kombinerar diagnostik och manuella tekniker med specifik träning.
McKenzie MDT Mekanisk diagnostik och terapi länk

Metoden har utvecklats av sjukgymnast Robin McKenzie Nya Zealand.
Utgår från standardiserade frågor/tester och betonar hållning och egenbehandling. Efter en noggrann instruktion av sjukgymnast och övningsval är målet att du ska kunna behandla dig själv. Effektivt vid ffa. rygg och nackbesvär.
IDROTTSMEDICIN
Behandling och rekommenderad träning vid akut skada eller överbelastningsskador vid motion eller idrott.
Tex menisk-korsbandsskador, axelskador, hälseninflammation och fotstukning.
Vi följer vårdprogram enligt senaste forskningsrön. länk, länk
POSTOPERATIV REHABILITERING
- Behandling och rekommenderad träning före och/eller efter operation för att minska smärta, öka rörlighet och styrka samt balans och stabilitet. Vi utvärderar resultatet kontinuerligt och följer nationella riktlinjer t.ex. Axelina, artrosskolan, rygg.kir vårdprogram.
Akupunktur
- Sensorisk nervstimulering manuellt eller el-akupunktur. Smärtlindring eller symtombehandling vid bl.a. spänningshuvudvärk/ migrän, rygg och nacksmärtor, artros i leder, tennisarmbåge, tinnitus/yrsel, klimakteriebesvär m.m.
Ergonomisk rådgivning -Utprovning av arbetsstolar och Scanergo rygghjälpmedel
Skanlab
- Behandling med Skanlab är elektroterapi med högfrekvent växelström som ger optimal djupvärme, muskelavslappning, ökad cirkulation och smärtlindring. En smärtfri och behaglig behandling. Vid muskelinflammation.
TNS Transkutan nervstimulering.
Vid TNS behandling utnyttjas nervsystemets egna smärthämmande mekanismer med hög eller lågfrekvent stimulering. Provas ut individuellt, rekommenderas även för hembehandling.
NMES
Neuromuskulär elektrisk stimulering är en kliniskt väletablerad metod för stimulering av motoriska nerver för att öka muskelstyrka. Syfte att förhindra muskelatrofi och förkorta rehab tiden efter operation. Kombineras med egna träningsmoment vid t.ex. axel eller knäskada.
Försäljning
av hemträningshjälpmedel t.ex. expander, liniment, vetevärme och smärtlindrande plåster/spray.
Design DaSoTech.